நிரந்தர பணியிடங்கள் (ஆய்வக உதவியாளர்,டைப்பிஸ்ட், இளநிலை உதவியாளர், உதவி பேராசிரியர்) உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்.

CHIKKAIAH NAICKER COLLEGE, ERODE-4. (Affiliated Bharathiar University, Coimbatore) (Applications are invited from the eligible candidates for the appointment of ASSISTANT PROFESSOR in Regular Vacancies (Government Aided) detailed as below VACANCIES AS PER COMMUNAL ROSTER SUBJECT WISE VACANCY &ROSTER COMMUNAL ROSTER.

Eligibility: As per UGC Regulations 2018 (PG with NET/SLET/SET or Ph.D 55% marks (or) an equivalent Grade Point for PG/50% for SC, SC(A), ST & Differently abled) Interested candidates shall apply to The Caretaker/ Joint Director of Collegiate Education, 67-B, Race Course Road, Coimbatore-18. on or before 23rd February.