505 அறிவிப்புகள் கொண்ட திமுக தேர்தல் அறிக்கை – முழு விவரம் ( Pdf) –

click here to download