தமிழ்நாடு 10-ம் வகுப்பு அரை ஆண்டு கால அட்டவணை 2018

Tamil Nadu SSLC/10th Half Yearly Exam Time Table December 2018

தமிழ்நாடு 10-ம் வகுப்பு அரை ஆண்டு கால அட்டவணை   எஸ்.எஸ்.எல்.சி. 2018 -19 டிசம்பர் 10-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) – தமிழ் முதல் தாள் டிசம்பர் 11-ந் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) – தமிழ் இரண்டாம் தாள் டிசம்பர் 13-ந் தேதி (வியாழக்கிழமை) – ஆங்கிலம் முதல் தாள் டிசம்பர் 14-ந் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) – ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் டிசம்பர் 17-ந் தேதி (திங்கட்கிழமை) – கணிதம் டிசம்பர் 18-ந் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) – விருப்ப […]

See More
10, 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான செப்டம்பர் மாத துணைத்தேர்வு ரத்து

10, 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான செப்டம்பர் மாத துணைத்தேர்வு ரத்து!

10, 11, 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான செப்டம்பர் மாத துணைத்தேர்வு ரத்து!

See More
10ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு 2018

10ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு 2018 | இன்று முதல் ஹால்டிக்கெட் பதிவிறக்கலாம்!

10ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு 2018 | இன்று முதல் ஹால்டிக்கெட் பதிவிறக்கலாம்!

See More
TN10th Quarterly Exam Question Paper and Answer Keys Download 2018 - tamil paper 2

TN10th Tamil Paper 2 Quarterly Exam Question Paper & Answer Keys Download 2018

TN10th Tamil Paper 2 Quarterly Exam Question Paper & Answer Keys Download 2018 10th Tamil Paper 2 – Answer Keys Download 2018 TN10th Tamil Paper 2 – Quarterly Exam Question Papers Download TN10th Tamil Paper 2 – Quarterly Exam Answer Keys | Arulneri HS Team TN10th Tamil Paper 2 – Quarterly Exam Answer Keys | […]

See More
TN10th Quarterly Exam Question Paper and Answer Keys Download 2018 - tamil paper 1

TN10th Quarterly Exam Question Paper and Answer Keys Download 2018

TN10th Quarterly Exam Question Paper and Answer Keys Download 2018 Tamilnadu 10th Std Quarterly Exam Question Paper & Answer Keys – 2018 10th Tamil Paper 1 – Answer Keys Download 2018 TN10th Tamil Paper 1 – Quarterly Exam Question Papers Download TN10th Tamil Paper 1 – Quarterly Exam Answer Keys – Arulneri HS Team TN10th […]

See More
10,11,12 வகுப்புகளுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு 2018

10,11,12 வகுப்புகளுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு 2018|10th, 11th, 12th – Quarterly Exam Time Table 2018

10,11,12 வகுப்புகளுக்கு காலாண்டுத் தேர்வு 2018|10th, 11th, 12th – Quarterly Exam Time Table 2018

See More

TN10th Quarterly Exam Time Table 2018 | X Standard Quarterly Exam Time Table 2018

TN10th Quarterly Exam Time Table 2018 | X Standard Quarterly Exam Time Table 2018

See More
பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணை தேர்வு முடிவுகள் 2018

TN 10th | SSLC June/July 2018 Exam Results 2018 | பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணை தேர்வு முடிவுகள் 2018

TN 10th / SSLC Supplementary Exam June/July 2018 Exam Results

See More
1-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-2 வரை காலாண்டு, அரையாண்டு, இறுதி தேர்வு 2018 தேதிகள் வெளியீடு!

1-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-2 வரை காலாண்டு, அரையாண்டு, இறுதி தேர்வு கால அட்டவணை 2018

1-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ்-2 வரை காலாண்டு, அரையாண்டு, இறுதி தேர்வு 2018 தேதிகள் வெளியீடு!

See More
6th - 10th Standard Quarterly Exam Time Table 2018 -19

th – 10th Standard Quarterly Exam Time Table 2018 -19 | காலாண்டுத் தேர்வு கால அட்டவணை 2018 -19

tn6th –tn10th Standard Quarterly Exam Time Table 2018 -19

See More