உருக்கு நிறுவனத்தில் நர்ஸ் வேலை

உருக்கு நிறுவனத்தில் நர்ஸ் வேலை

  உருக்கு நிறுவனத்தில் நர்ஸ் வேலை | இந்திய உருக்கு ஆணைய நிறுவனம் சுருக்கமாக செயில் (SAIL) என அழைக்கப்படுகிறது. சேலம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் இதன் கிளை நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன. தற்போது துர்காபூரில் உள்ள செயில் நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் டி.எஸ்.பி. மருத்துவமனையில், புரோபிசியன்சி டிரெயினி (நர்ஸ்) பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 130 பேர் தேர்வு செய்யப்படு கிறார்கள். இந்த பணிக்கு 22-4-2018-ந் தேதியில் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஓ.பி.சி. […]

See More
latest plus 2 study materials 2018

TN12th Standard | HSE | Important Study Materials 2018

TN12th Standard | HSE | Important Study Materials 2018   12th Standard | HSE | Important Study Materials TN12th – Chemistry –  Revision Test 2018 – Question And Answer – English Medium -Mr Jaya Seelan – Click here ( 29.01.2018 ) TN12th BIO-BOTANY important 3,5,10 marks lesson wise question with book page numbers – Mr  C.KISHORE KUMAR […]

See More

TN12th Half Yearly Exam – Question Papers & Answer Keys 2017

TN 12th Half Yearly Exam 2017 – Answer Keys Downloads TN12th Computer Science  Answer Keys TN12th Computer Science – Half Yearly Exam 2017 | Full Answer Key | Mr. J.P.Murugan – English Medium Download Here   TN12th Computer Science – Half Yearly Exam 2017 | Full Answer Key | Mr. R. Pradeep – English Medium Download Here […]

See More

TN12th Standard(HSE 2017) Important Study Materials 2017

TN12th Standard(HSE 2017) Important Study Materials 2017   TN12th –  English Paper 1 – Half Yearly Exam 2017 – Answer Key – Mr Kandasamy – Click here TN12th – Half yearly Exam 2017 – Question And Answer Key   TN12th – Tamil Paper 1 – Half Yearly Exam 2017 – Answer Key – Mr Pothuraja – Click here TN12th –  English Paper […]

See More