பெட்ரோல் விலை ரூ.100ஐ தொட வாய்ப்பு

பெட்ரோல் விலை ரூ.100ஐ தொட வாய்ப்பு; பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!

பெட்ரோல் விலை ரூ.100ஐ தொட வாய்ப்பு; பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி!