பெட்ரோல் விலை News in Tamil

பெட்ரோல் விலை Rs.82.24 டீசல் Rs.75.19 வரலாறு காணாத உச்சம் ஏன்?

பெட்ரோல் விலை Rs.82.24 டீசல் Rs.75.19 வரலாறு காணாத உச்சம் ஏன்?