விரைவில்! 15 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச 'லேப் டாப்' தமிழக அரசு முடிவு

விரைவில்! 15 லட்சம் மாணவர்களுக்கு இலவச ‘லேப் டாப்’ தமிழக அரசு முடிவு

5 லட்சம் மாணவர்களுக்கு, ‘லேப் டாப்’ வழங்க தமிழக அரசு முடிவு! tamilnadu government free laptop 2018