தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இன்றும், நாளையும் கனமழை வாய்ப்பு

தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இன்றும், நாளையும் கனமழை வாய்ப்பு!

இன்றும், நாளையும் தமிழகத்தில் கனமழை வாய்ப்பு! வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!