தமிழக மாணவர்களுக்கு வெளி மாநில மையங்கள் நீட் தேர்வு

தமிழக ‘நீட்’ மாணவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட ‘அநீதி’ | தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு மையம்!

தமிழக ‘நீட்’ மாணவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட ‘அநீதி’ | தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு மையம்!

தமிழக மாணவர்களுக்கு வெளி மாநில மையங்கள் ‘நீட்’ தேர்வு மையங்களில் மாற்றம் இல்லை சுப்ரீம்
கோர்ட்டு அறிவிப்பு!