நீட் தேர்வு எழுத வெளிமாநிலம் செல்வோருக்கு போக்குவரத்து கட்டணத்துடன் ரூ.1000 வழங்கப்படும்

நீட் தேர்வு எழுத வெளிமாநிலம் செல்வோருக்கு போக்குவரத்து கட்டணத்துடன் ரூ.1000 வழங்கப்படும்- தமிழக அரசு

நீட் தேர்வு எழுத வெளிமாநிலம் செல்வோருக்கு போக்குவரத்து கட்டணத்துடன் ரூ.1000 வழங்கப்படும்- தமிழக அரசு