அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கே நீட் தேர்வு முன்பணம்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கே நீட் தேர்வு முன்பணம் – ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிய மாணவர்கள்

அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கே நீட் தேர்வு முன்பணம் – ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிய மாணவர்கள்