பிளஸ் 2 தேர்வுகளுக்கு 600 மதிப்பெண் திட்டம்

2019 ஆண்டு முதல் பிளஸ் 2 தேர்வுகளுக்கு 600 மதிப்பெண் திட்டம்! |TN12TH

வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் பிளஸ் 2 தேர்வுகளுக்கு 600 மதிப்பெண் திட்டம் அமல்!

TN Plus 2 Marks will now be 600 instead of 1200 marks