10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2018 SMS மூலம் அனுப்பப்படுமா

TN10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2018 SMS மூலம் அனுப்பப்படுமா? | TN 10th result 2018

10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2018 எஸ்எம்எஸ் மூலம் செல்போனுக்கு அனுப்பப்படுமா?