தமிழகத்தில் ஜூன் 1ல் பள்ளிகள் திறப்பு

100% உறுதி! தமிழகத்தில் ஜூன் 1ல் பள்ளிகள் திறப்பு! | school reopen date 2018 in tamilnadu

100% உறுதி! தமிழகத்தில் ஜூன் 1ல் பள்ளிகள் திறப்பு! | school reopen date 2018 in tamilnadu

தமிழகத்தில் திட்டமிட்டபடி ஜூன் 1-ல் பள்ளிகள் திறப்பு! tamilnadu govt schools open on june 1st after summer holidays!