சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு 2018

பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு 2018

பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு 2018

Advertisement No.: CMRL/HR/04/2018
Metro Rail Technology and Management”. The total number of seats is 25.

Metro Rail Technology and Management Notification 2018

Job Notifications

https://chennaimetrorail.org/wp-content/uploads/2018/05/Advertisement_No.CMRL-HR-04-2018.pdf

How to Apply

https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/654/56107/Registration.html