NTSE EXAM RESULT - NOVEMBER 2017

NTSE EXAM RESULT – NOVEMBER 2017

NTSE EXAM RESULT - NOVEMBER 2017

NTSE EXAM RESULT – NOVEMBER 2017 – 18.11.2017 அன்று நடைபெற்ற தேசிய திறனாய்வுத் தேர்வு (NTSE) தொடர்பான தேர்வு முடிவுகள் அரசுத்தேர்வு இயக்ககத்தின் இணையதளத்தில் (www.dge1.tn.nic.in) 16.03.2018 அன்று மாலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. |