9 10 மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதிய சீருடை

அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் 9, 10ம் வகுப்புக்கான புதிய சீருடை என்ன கலர் தெரியுமா?

அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் 9, 10ம் வகுப்புக்கான புதிய சீருடை என்ன கலர் தெரியுமா?