பாங்க் ஆப் இந்தியா-23 பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

பாங்க் ஆப் இந்தியா-23பணியிடங்கள்

பணியின் பெயர்: பாதுகாப்புஅதிகாரி, தீயணைப்பு அதிகாரி,மனிதவள ஆலோசகர்,எம்.எஸ்.எம்.இ – ஐடி ஆலோசகர்

பணியிடங்கள்: 23

Security Officer (20)

Fire officer (01)

HR consultant (01)

MSME – IT Advisor (01)

வயது: 25 முதல் 45 க்குள் இருக்கவேண்டும்.

தகுதி: B.E. (Fire Engineering)/ BE (Fire Engineering) / B.Tech.(Safety & Fire Engineering / B. Tech (Fire Technology & Safety Engineering)

சம்பளம்:

Security Officer – Rs. 31,705 to RS. 45,950/- per month

Fire Officer – Rs. 31,705 to RS. 45,950/- per month

HR Consultant – Rs.20,000/- will be paid for attending each meeting

MSME – IT Advisor – Rs.75,000/- per month on consolidated basis

தேர்வு செயல் முறை:நேர்காணல் மற்றும் குழுவிவாதம் மூலம்

விண்ணப்பிக்கும் முறை:இணைய முகவரி மூலம்21.12.2020க்குள் விண்ணப்பிக்கவேண்டும்.

Apply Online: Click Here

Official Notification for

Security Officer & Fire officer post: ClickHere

HR consultant: ClickHere

MSME – IT Advisor:ClickHere