தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொது தேர்தல் 2021- வாக்குப்பதிவு கண்காணிப்பு அமைப்பு PMS செயலி (MOBILE – APP )பதிவிறக்கம் செய்ய – Direct Link, DEMO VIDEO & PDF FILE AVAIL

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொது தேர்தல் 2021- வாக்குப்பதிவு கண்காணிப்பு அமைப்பு PMS செயலி செயல்படும் வழிமுறைகள்

click here-PDF FILE