ஆசிரியர் தேவை – நிரந்தர அரசு பணி

பெண் இசை ஆசிரியர் தேவை

ஊதியம்  – அரசு நிர்ணயிக்கும் சம்பளம்

SSLC & Degree- Music part- III / Sangeetha Bhushana-  Annamalai university/vidwan -DGE/

Madras university title/ diploma in music-  Madras or Madurai university/ government technical exam certificate (higher )music/ 40% in music theory and practical separately and diversified course and TTC diploma in music teaching teachers certificate in Indian music by DGE

தகுதி உள்ளவர்கள் 10 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

செயலர்

குண்டூர் சுப்பையா பிள்ளை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி ,

வெங்கட் நாராயணா சாலை

தி நகர் சென்னை -17.