முதலமைச்சர் கோவிட் 19 காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் இணைந்துள்ள தனியார் மருத்துவமனைகள் (மாவட்டம் வாரியாக) pdf file

தமிழக அரசு, பொது சுகாதாரச் சட்டத்தின் கீழ், இந்த கோவிட்-19-ஐ பட்டியலிடப்பட்ட நோயாக அரசிதழில் அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது இந்தத் தொற்றுப் பரவலின் நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, இதற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகளின் பட்டியலை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
Covid 19 Private Hospital free treatment List ( pdf ) – Download here…

 மாவட்டம் வாரியாக பட்டியல் :