தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்திற்கு 4 புதிய உறுப்பினர்களை நியமித்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.

Under Article 316 ( 1 ) of the Constitution of India , the Governor of Tamil Nadu hereby appoints the following persons as Member of the Tamil Nadu Public Service Commission with effect from the date of assumption of charge for a period of six years or till they attain the age of 62 years , whichever is earlier : 

1. Thiru . S. Munianathan L.A.S. , 

2 . Prof. K. Jothi Sivagnanam , M.A. , M.Phil . , Ph.D. , 

3 . Dr. K. Arulmathi , M.Sc. , Ph.D. , 

4. Fr.A.Raj Mariasusai , B.A. , B.Ph. , M.A. ,