அரசு எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் போராட்டம் தொடரும்; ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி!

அரசு எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் போராட்டம் தொடரும்; ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி!

அரசு எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் போராட்டம் தொடரும்; ஜாக்டோ-ஜியோ அதிரடி!

See More
தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம் இன்று இல்லை

தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம் நாளை? பள்ளிக்கல்வித் துறை திடீர் முடிவு!

தற்காலிக ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம் இன்று இல்லை?

See More
இன்று ஆசிரியர்கள் பணிக்குத் திரும்பினால் சிறப்புச் சலுகை

ஆசிரியர்கள் பணிக்குத் திரும்பினால் சிறப்புச் சலுகை? பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி!

இன்று ஆசிரியர்கள் பணிக்குத் திரும்பினால் சிறப்புச் சலுகை?

See More
தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி தெரியுமா

தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கு யாரை அணுகுவது?

தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி தெரியுமா?

See More
தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கான நிபந்தனைகள் தெரியுமா

தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கு அரசு நிபந்தனைகள் தெரியுமா?

தற்காலிக ஆசிரியர் வேலைக்கு அரசு நிபந்தனைகள் தெரியுமா?

See More
12ஆம் வகுப்பு செய்முறைத் தேர்வுகள் 2019 தேதி தெரியுமா

12ஆம் வகுப்பு செய்முறைத் தேர்வுகள் 2019 தேதி தெரியுமா?

12ஆம் வகுப்பு செய்முறைத் தேர்வுகள் 2019 தேதி தெரியுமா?

See More
பொங்கல் தொடர் விடுமுறை முடிந்து, இன்று மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்பு!

பொங்கல் தொடர் விடுமுறை முடிந்து, இன்று மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்பு!

பள்ளிகள் இன்று(18-01-2019) திறப்பு மாணவர் வருகை குறைவாகவே இருக்கும்!

See More