ஒற்றை இலக்க காலிப்பணியிடங்கள் ஆசிரியர்கள் இடமாறுதலில் சிக்கல்

ஒற்றை இலக்க காலிப்பணியிடங்கள் ஆசிரியர்கள் இடமாறுதலில் சிக்கல்

ஒற்றை இலக்க காலிப்பணியிடங்கள் ஆசிரியர்கள் இடமாறுதலில் சிக்கல் ஆண்டுதோறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. 2017 ஆக., 31 ன் படி சென்னையை தவிர்த்து 31 மாவட்டங்களில் நிரப்ப தகுந்த காலிப்பணியிடங்களாக 3,170 உள்ளன. சில பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவால் 2,533 பணியிடங்கள் உபரியாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டன. இந்த உபரி பணியிடங்களில் 1,992 ஆசிரியர்கள் பணிபுரிகின்றனர்; 541 பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. 1,992 உபரி ஆசிரியர்கள் பணிநிரவல் மூலம் வேறு பள்ளிகளில் உள்ள […]

See More